Kære brugere af PULZION

Vi er glade for at vi igen kan åbne dørene for alle vores brugere og gæster.

CORONAPAS
– Fra 1. august er der ikke længere krav om coronapas i lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter. Det samme gør sig gældende for udendørs idrætsarrangementer.
– Krav om coronapas gælder fortsat for træningscentre, som fra 1. august skal foretage minimum en daglig stikprøveprøvekontrol.
– Det samme gør sig gældende for udendørs arrangementer med med flere end 2000 sidende tilskuere eller flere end 500 stående tilskuere. Kravet gør sig også gældende for indendørs arrangementer med flere end 500 stående eller siddende tilskuere.
– Fra 1. september 2021 vil der ikke længere være krav om coronapas i kommercielle fitnesscentre, ved udendørs sommerlejre, spejderlejre, stævner mv.

INDENDØRS IDRÆT
– Indendørs idræt er tilladt for alle aldersgrupper med krav om coronapas for personer over 18 år.
– Kontaktsport er tilladt for alle aldersgrupper.
– Der gælder et forsamlingsforbud på 500 personer, hvor udøvere, trænere og dommere tæller med i det samlede antal.
– Fra den 1. august lempes arealkravet fra 4 m2 til 2 m2 per person. Arealkravet bortfalder helt den 1. september.

UDENDØRS IDRÆT
– Der gælder et forsamlingsforbud på 500 personer for udendørs idræt, hvor idræt både med og uden kropskontakt er tilladt.
– Udøvere, trænere, dommere og evt. tilskuere i form af forældre eller lign. tæller med i det samlede antal.
– Professionel idræt er fortsat undtaget fra restriktionerne.
– For udendørs arrangementer med over 500 siddende tilskuere ophæves afstandskrav og krav om sektionering 1. august 2021, idet der vil være krav om faste pladser og registrering af deltagere.

Aktuelle retningslinjer (opd. 01.08.21)

Henrik Lindholm
Centerchef 🙂