Kære brugere af PULZION

Vi følger naturligvis retningslinjerne fra Kulturministeriet og Kolding Kommune vedr. retningslinjer i forhold til Covid 19.

I hovedtræk er flg. gældende i Pulzion:
Ingen adgang uden gyldigt Coronapas for alle fra 18 år og derover, der er skiltet ved indgangsdørene.

Max 50 personer incl. træner/instruktør pr. aktivitet, der er skiltet ved indgangene til begge haller og squash, samt Krolfen. (Samme regler som sidste år med mulighed for opdeling i aktivitetszoner, minimum 4 m2 pr. person.

Omklædningsrummene er åbne og må bruges i det omfang at de overholder de skiltede max antal personer i hvert omklædningsrum.

Foreningerne har ansvaret for at alle restriktioner bliver overholdt, herunder at der bliver udøvet kontrol af Coronapas jf. vejledningerne, samt at krav til areal og max antal i aktivitetszoner og omklædningsrum overholdes.

Der er naturligvis fortsat krav om at der bæres mundbind eller visir i Pulzion, undtaget er når man er i aktivitet.

(Vedr. motionsrummet, så sidestilles det umiddelbart med et fitnesscenter og vil kræve fuld bemanding i åbningstiden. Så indtil videre er det lukket, da vi ikke har mulighed for at stille fornøden bemanding til rådighed.)

 

Link til mail fra IFFD vedr. opdaterede retningslinjer:
Opdaterede retningslinjer for idræts- og fritidssektoren (iffd.dk)

Opdaterede retningslinjer fra Kulturministeriet for idræt, foreningsliv og idrætsfaciliteter:

Vi følger COVID-19 regler og anbefalinger.
#vises
Henrik Lindholm
Centerchef 🙂