Kære brugere af PULZION
Vi holder fortsat lukket, som følge af Regeringens forlængede COVID-19 restriktionerne, men håber vi kan åbne igen mandag den 8. februar 2021.
#samfundssind #sammenhverforsig #vises
Henrik Lindholm
Centerchef 🙂